Lyftkedjor

Höghållfasta rund- och profilstålkedjor för lyftdon och kedjedrivningar

Inom affärsområdet lyftkättingar erbjuder pewag en mängd högklassiga och innovativa kedjetyper och servicetjänster för design av kedjedrivningar. Tack vare vår innovationskraft kan kedjor med intelligenta och böjhållfasta profiltvärsnitt användas inom lyfttekniken.  Vi är en av de största och modernaste producenterna med erfarenheter och en tradition som sträcker sig hundratals år bakåt i tiden. Överallt i världen i alla länder där våra produkter används sörjer de för en säker och hållbar drift.

Fördelarna med lyftkättingar från pewag

 • Tillverkningen sker med toppmoderna kedjetillverkningsmaskiner som ger hög måttnoggrannhet och små toleranser, så att kedjorna löper optimalt i kedjedrivningen.
 • Varje enskild kedjelänk värmebehandlas i en miljövänlig transportörugn, för att ge dem likformig hårdhet och hållfasthet.
 • Hög korrosionsbeständighet och konstant kvalitet på zinkskiktet tack vare den galvaniska förzinkningen i den av pewag utvecklade galvaniseringslinjen.
 • Den höga kvaliteten på lyftkättingarna från pewag säkerställs i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9000:2000
 • De stämplas med ett femsiffrigt identifikationsnummer som gör att man kan spåra tillverkningen och kvalitetsprövningen ända till utgångsmaterialet.
 • Vi utför gemensamma forskningsprojekt till fördel för våra kunder, t.ex. på
  • Technische Universität Graz
  • Montanuniversität Leoben
  • Ruhruniversität Bochum
 • Vi har möjligheter till testning och utveckling på våra otaliga testanläggningar och testmaskiner
 • Vi är mycket flexibla vad det gäller tillverkning av lyftkättingar med speciella mått och kvaliteter, efter kundens önskemål och specifikationer.

Profilstålkedja

pewag är den första lyftkättingstillverkaren som erbjuder profilstålkedjor för lyftdon. Profilstålkedjan har en rad fördelar jämfört med den traditionella rundstålskedjan:

 • Profilkedjan kan ha en kedjediameter som är 7 % mindre jämfört med en rundstålskedja med samma tvärsnittsarea. Detta gör att man kan ha en mindre kedjedrivning och därmed även ett mindre lyftdon. 
 • Den högre böjhållfastheten hos det intelligenta profiltvärsnittet ökar kättingens utmattningshållfasthet och ökar kättingens säkerhet.  
 • Slitagelivslängden på kedjan och kedjestyrningen förbättras genom de jämna profilytorna och sänkningen av yttrycket mellan kedja, kedjehjul och kedjestyrning.