Hero friction welded chain

En ny epok tar sin början

Tillverkningen av kedjor har under årtionden följt samma mönster: Valstråd eller stålstänger kapas, rundstålet böjs till den önskade länkformen och därefter kommer en energikrävande process med motstånds- eller brännsvetsning.

Den här traditionella tekniken har vissa begränsningar, som t.ex. kedjelänkarnas form som beror på att de bara kan tillverkas av runda utgångsmaterial och de använda stålsorternas svetsbarhet som är starkt beroende av kolhalten och legeringskomponenterna. 

Den nya friktionssvetsade kedjan ”hero” från pewag lämnar alla dessa begränsningar bakom sig och öppnar upp för en helt ny värld inom kedjetillverkningen.

Fördelarna med friktionssvetsning

Ingen smältning

  • Ingen korntillväxt
  • Betydligt mindre värmepåverkad zon

Ren fogningsprocess

  • Föroreningar som sitter på kontaktytorna mellan de komponenter som ska fogas samman trycks under fogningen till svetssträngen som sedan tas bort.

Fritt materialval

  • Till och med stålsorter som 50CrV4, som inte kan användas vid motstånds- och brännsvetsning, kan svetsas

Fri formgivning

  • Varje användningsområde har sina egna egenheter och krav som en rundstålskedja ofta inte kan uppfylla. Genom att använda smidda delar kan man exempelvis uppfylla önskemålet om en högre slitvolym, vilket i sin tur ökar kedjans hållbarhet.

Reducerat yttryck och ökad slitvolym

  • På grund av den klassiska rundstålskedjans geometri uppstår höga belastningar vid kontaktpunkten mellan kedjans länkar.
  • Geometrin på den nya kedjan ”hero” från pewag har utformats för att passa exakt till hur en idealisk transportörkedja borde se ut. Den mer än dubbelt så stora slitvolymen och det reducerade yttrycket tack vare den optimerade geometrin förbättrar driftsegenskaperna och höjer livslängden på kedjan med ca 30 %.

Kedjornas utveckling ...