Transportteknik

Inom affärsområdet Transportörkedjor och transmissionskedjor erbjuder pewag en mängd olika högkvalitativa och innovativa modulära kedjesystem plus individuellt anpassad service.
Vi är en av de största och modernaste producenterna med erfarenheter och en tradition som sträcker sig hundratals år bakåt i tiden. Överallt i världen i alla länder där våra produkter används sörjer de för en säker och hållbar drift.