The pewag group

pewag Sverige - Ett företag av pewag group

På den nya webbplatsen för pewag group kan du hitta ytterligare information om alla bolag och affärsområden världsledande:

  • spännande detaljer om bildandet av företaget innan Amerika upptäcktes
  • allt om koncernens kvalitetsstyrning inklusive nedladdningar av alla viktiga ISO-certifikat 
  • information om den omfattande miljöstyrningen av pewag group
  • kvalitet och innovation, som formar vår verksamhetsidé och principer 
  • sist men inte minst kan du få en överblick över de varumärken och produkter som tillverkas och säljs ut i världen.

www.pewag-group.com